Info voor patiënten

Wij werken  uitsluitend na afspraak, om lange wachttijden te vermijden.Uiteraard kan U niet voorzien wanneer U ziek wordt. Bij acute problemen zullen wij U steeds zo snel mogelijk diezelfde dag verder helpen .

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat U volgende spelregels respecteert:

  1. Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.
  2. Voor het invullen van allerhande attesten maakt U best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier
  3. Wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.
  4. Probeer steeds op tijd te komen, zo niet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd: 0477/67.44.25
Gelieve indien mogelijk voor 10.00 h aan te vragen.
Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die owv. gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
Wij willen U motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimte.

Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend zowel voor arts als patiënt.
Voor  resultaten kan u dagelijks bij ons terecht tijdens het telefonisch uurtje, tussen 19h en 20h.
Voor uitgebreid advies kan u beter een afspraak maken.

Na 20u in de week wordt u doorgeschakeld naar een collega huisarts van wacht.

In het weekend en op feestdagen kan u terecht op de Huisartsenwachtpost Zennevallei, Alsembergsesteenweg 89, Buizingen.

U kan er zonder afspraak terecht of u kan telefonisch bellen voor een huisbezoek: 02/361.10.10